NAVEEN ATHRAPPULLY

Hệ thống Kiểm tra Lý lịch Hình sự Tức thì Quốc gia (NICS) của FBI đã thực thi một chính sách mới, tìm cách thu thập địa chỉ của người mua súng nhằm tuân thủ luật liên bang mới. 

Hiện nay, các nhà buôn bán súng được liên bang cấp phép (FFL) sẽ được yêu cầu cung cấp cho FBI địa chỉ cá nhân của những người muốn mua súng nhưng bị từ chối hoặc giao dịch bị trì hoãn. FBI cũng sẽ cung cấp cho cơ quan chấp pháp địa phương các chi tiết về các giao dịch thất bại, bao gồm các giao dịch bị trì hoãn, cũng như thông tin cá nhân của những người bị từ chối. Trước đó, trong trường hợp bị từ chối hoặc chậm trễ, các nhà buôn bán súng chỉ phải cung cấp tiểu bang mà người mua cư trú chứ không phải luôn cả địa chỉ đầy đủ của họ. 

Thay đổi chính sách này xảy ra sau việc Tổng thống Joe Biden ký gói phân bổ ngân sách cho năm tài chính 2022 hồi tháng Ba. Gói này bao gồm Đạo luật Cấp phép lại Đạo luật Chống Bạo lực Đối với Phụ nữ (VAWA), trong đó có bao gồm Đạo luật Thông báo Từ chối NICS.

Trong một thư điện tử của FBI do tổ chức Gun Owners of America (Những Người Sở Hữu Súng Hoa Kỳ, GOA) thu được, cơ quan này nêu chi tiết chính sách mới sẽ được thực thi như thế nào.

Thư điện tử này nêu rõ, “Đạo luật Thông báo Từ chối NICS năm 2022 yêu cầu Bộ phận NICS của FBI thông báo cho cơ quan chấp pháp tiểu bang, địa phương, hoặc bộ lạc về tất cả các giao dịch bị từ chối trong NICS của FBI trong vòng 24 giờ. FBI phải đưa ra thông báo cho cơ quan chấp pháp dựa trên vị trí của FFL và địa chỉ của người mua nếu khác [với địa chỉ của FFL].” 

FFL phải cung cấp địa chỉ đầy đủ của người mua cho NICS như được ghi trên Biểu mẫu 4473 của Cục Rượu, Thuốc lá, Súng, và Chất nổ (ATF) khi các giao dịch “bị từ chối hoặc trì hoãn.” 

Luật mới yêu cầu các nhà buôn bán súng cung cấp thông tin của người mua cho chính phủ
Súng được trưng bày tại Burbank, California, hôm 23/06/2022. (Ảnh: Jae C. Hong/AP Photo)

“Thông tin địa chỉ này sẽ được yêu cầu trước khi trạng thái này có thể được cung cấp hoặc truy xuất bởi trung tâm cuộc gọi đã ký hợp đồng của NICS hoặc qua Kiểm tra Điện tử NICS.”

The Epoch Times đã liên lạc với FBI.

FBI lạm quyền?

Central Texas Gun Works, một hiệp hội bảo vệ quyền sử dụng súng, đã chỉ trích hành động mới này, gọi đó là vi hiến.

Trong một thông cáo báo chí hôm 27/09, ông Michael Cargill, chủ nhân của nhóm này, đã đặt câu hỏi về lệnh bắt buộc các FFL ghi lại địa chỉ của những khách hàng có giao dịch chỉ bị trì hoãn mặc dù cuối cùng được chấp thuận cho mua súng.

Ông chỉ ra rằng luật mà Quốc hội thông qua không đưa ra một quy định như vậy. Ông Cargill nói: “Cả ATF và FBI đều không thể hành động vượt quá thẩm quyền của Quốc hội và vi phạm Hiến Pháp bằng cách đẩy mạnh mục tiêu cuối cùng là tạo ra một cơ sở dữ liệu bất hợp pháp về chủ sở hữu súng.”

Quyết định này của FBI là quyết định mới nhất trong một loạt các diễn biến mà các chủ sở hữu súng cho rằng sẽ hạn chế quyền của họ. Tháng trước (09/2022), Visa đã thông báo rằng họ sẵn sàng tham gia cùng các công ty thẻ tín dụng khác để gắn nhãn các giao dịch mua liên quan đến súng. Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) cho biết hành động của Visa đang “làm xói mòn các quyền của những người Mỹ tuân thủ pháp luật.” 

Theo một cuộc Khảo sát về Súng Quốc gia do công ty nghiên cứu Centiment thực hiện hồi năm ngoái, người Mỹ sở hữu hơn 415 triệu khẩu súng. Nếu xét đến dân số của đất nước ước tính là 333 triệu người, thì có nghĩa là mỗi người dân Hoa Kỳ đang sở hữu 1.25 khẩu súng.

Thanh Nhã biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn