Sự biến đổi của Ngũ hành

Quan niệm truyền thống là “Thiên – nhân cảm ứng“, hết thảy mọi thứ trong trời đất đều đối ứng với Ngũ hành.

“Tai họa là sự trách phạt của Trời, dị tượng là sự uy nghiêm của Trời” – Xuân Thu Phồn Lộ.

Trong Hán Thư có ghi chép chuyện Đổng Trọng Thư khi trả lời câu hỏi của Hán Vũ Đế có nói rằng: “Nếu một quốc gia đánh mất Đạo Trời thì Thượng Thiên sẽ giáng tai họa xuống để cảnh cáo quốc quân. Nếu không biết sửa chữa lỗi lầm thì sẽ xuất hiện những thiên tượng quái dị nghiêm trọng hơn nữa. Nếu vẫn không biết hối cải sửa chữa sai lầm, thì sẽ phải kết thúc vương triều.”

Ngũ hành đảo lộn, năm 2020 có bao nhiêu tai họa lớn?
Nếu một quốc gia đánh mất Đạo Trời thì Thượng Thiên sẽ giáng tai họa xuống để cảnh cáo quốc quân. Nếu không biết sửa chữa thì sẽ xuất hiện những thiên tượng quái dị nghiêm trọng hơn nữa. (Ảnh minh họa Pexels)

“Nhưng đến hậu thế, quân chủ kiêu ngạo, xa hoa, dâm dật, đạo đức suy bại, không thể thống trị quần thần, dẫn đến chư hầu phản loạn, quan lại tranh cướp đất đai của người dân, đạo đức giáo hóa bị phế bỏ (khiến phong khí xã hội bất chính), thực thi hình phạt pháp luật nghiêm khắc với dân chúng. Hình phạt sử dụng không thỏa đáng khiến dân chúng sinh oán khí (tà khí). Tà khí tích tụ xuống dưới, oán ác tụ tập ở trên, quan chức ở trên và người dân ở dưới bất hòa, khiến âm dương rối loạn, yêu nghiệt sinh sôi. Đây chính là nguyên nhân của các tai họa và các hiện tượng quái dị xảy ra.”

Thực tế trong vũ trụ, bất kể là mặt trời, mặt trăng, các vì sao, gió, mưa, sấm, chớp, trời, đất, núi, sông, bốn mùa, ngày đêm, hay chim muông, cá tôm… tất cả các phương diện đều thuận theo lý âm dương, ngũ hành thì đều không xảy ra thiên tai.

Nếu xuất hiện thiên tai nhân họa, nhất định là về phương diện âm dương ngũ hành có vấn đề.

Thực ra ngũ hành là đối ứng và tương thông với thân thể con người, tâm trạng và tình cảm con người.

Theo các thí nghiệm khoa học thì khi con người tức giận sẽ sinh ra các độc tố. Nếu một quốc gia mà tiếng dân oán thán, gầm trời kêu oan sẽ hình thành nên hàng ngàn hàng vạn những độc tố. Những tâm trạng tiêu cực tụ lại với nhau thì có phải trở thành một vùng ‘oán khí’ tất sẽ xảy ra một loại tai họa.

Người xưa đã viết trong sách “Xuân Thu Phồn Lộ” rằng:

Mộc của Ngũ hành

“Mộc có biến đổi thì mùa xuân điêu tàn, mùa thu tươi tốt. Mùa thu có băng, mùa xuân mưa nhiều.

Đó đều do lao dịch dân chúng, thu thuế nặng nề, nhân dân bần cùng phản lại, đường nhiều người đói khổ.

Phương thức cứu chữa là cắt giảm lao dịch, giảm nhẹ thuế khóa, mở kho lương dự trữ quốc gia cứu tế người nghèo khó.”

Trong ngũ hành, hành Mộc hỗn loạn thì sẽ biểu hiện là mùa xuân cỏ cây không sinh trưởng; trái lại mùa thu thì bắt đầu tốt tươi. Mùa thu trên cỏ cây có đọng băng tuyết thì mùa xuân mưa nhiều.

Ngũ hành đảo lộn, năm 2020 có bao nhiêu tai họa lớn?
Mộc có biến đổi thì mùa xuân điêu tàn, mùa thu tươi tốt. Mùa thu có băng, mùa xuân mưa nhiều. Đó đều do lao dịch dân chúng, thu thuế nặng nề, nhân dân bần cùng phản lại, đường nhiều người đói khổ. (Ảnh minh họa Wikipedia)

Hỏa của Ngũ hành

“Hỏa có biến đổi thì mùa đông ấm mùa hè lạnh.

Điều này là do quân vương không sáng suốt, người tốt không được thưởng, kẻ xấu không bị bãi chức, kẻ vô đức chiếm các chức vụ, người hiền tài phải ẩn mình; như vậy nóng lạnh mất trật tự, mà người dân thì bị bệnh tật, dịch bệnh.

Phương thức cứu chữa là đề bạt sử dụng người hiền lương, thưởng người có công, phong người có đức.”

Trong ngũ hành, hành Hòa hỗn loạn thì sẽ biểu hiện là: Mùa đông không lạnh, mùa hè lạnh. Hiện nay mùa hè vùng Đông Bắc Trung Quốc tuyết rơi, trời lạnh dị thường, không thể nào trồng trọt được.

Hiện tượng này đối ứng với quân vương bất tài tối tăm; người thiện lương không được khen thưởng; kẻ làm ác không bị trừng trị. Quan lại các cấp bất tài, chiếm hết chỗ nhưng lại chẳng làm gì, chỉ tìm cách ăn chặn của dân bòn rút quốc gia. Người thực sự có tài năng thì bị bỏ xó, mai một; do đó nóng lạnh mất trật tự, không theo quy luật, dịch bệnh và bệnh tật lan tràn trong dân chúng.

Ngũ hành đảo lộn, năm 2020 có bao nhiêu tai họa lớn?
Quân vương không sáng suốt, người tốt không được thưởng, kẻ xấu không bị bãi chức, kẻ vô đức chiếm các chức vụ, người hiền tài phải ẩn mình, như vậy nóng lạnh mất trật tự, mà người dân thì bị bệnh tật. (Ảnh minh họa thuộc Miền Công cộng)

Thổ của Ngũ hành

“Thổ có biến đổi thì gió lớn nổi lên, ngũ cốc bị tổn hại.

Đây là do không tín nhiệm người nhân nghĩa, hiền năng, bất kính với cha mẹ, anh chị, hoang dâm vô độ, cung thất xa hoa.

Biện pháp cứu chữa là cắt giảm, đơn giản cung thất, bỏ hoa văn điêu khắc trang trí cầu kỳ, sử dụng người hiếu đễ, thương yêu người dân.”

Trong ngũ hành, hành Thổ hỗn loạn thì biểu hiện là: có gió lớn, lương thực bị tổn hại, giảm sản lượng.

Hiện tượng này đối ứng với việc không tin dùng người hiền tài thiện lương, không tôn kính người già người bề trên, hoang dâm vô độ, quốc gia giàu lên mà người dân nghèo đi, quan lại tranh đoạt lợi ích của người dân. Khi dịch bệnh đến thì không kịp thời cứu tế, không miễn giảm thuế khóa, chỉ biết vơ vét, sưu cao thuế nặng; còn người trong cung thất lại phát tài, vinh hoa phú quý.

Ngũ hành đảo lộn, năm 2020 có bao nhiêu tai họa lớn?
Thổ có biến đổi thì gió lớn nổi lên, ngũ cốc bị tổn hại. Đây là do không tín nhiệm người nhân nghĩa, hiền năng, bất kính với cha mẹ, anh chị, hoang dâm vô độ, cung thất xa hoa. (Ảnh minh họa thuộc Miền Công cộng)

Kim của Ngũ hành

“Kim có biến đổi thì sao Tất sao Mão bị che 3 lần, sẽ có xung đột quân sự, nhiều quân (các nước hoặc các phe phái), nhiều trộm cướp.

Đây là do bỏ nghĩa tham tài, khinh thường sinh mạng người dân, coi trọng tiền tài, hối lộ, người dân chạy theo lợi, đa phần theo đường gian tà.

Phương thức cứu chữa là trọng dụng người liêm khiết, gây dựng chính trực, cắt giảm vũ lực mà trọng dụng văn hóa, cắt giảm vũ khí.”

Trong Ngũ hành, hành Kim hỗn loạn thì sẽ biểu hiện là: sao Tất và sao Mão trên trời quay tròn, 3 lần che lấp lẫn nhau, sẽ có các tai họa như động binh, nhiều trộm cướp, giặc giã.

Hiện tượng này đối ứng với việc người cầm quyền vứt bỏ đạo nghĩa, tham tài trọng lợi, coi thường sinh mệnh người dân, coi trọng lợi ích tiền bạc vật chất, hối lộ tham nhũng. Người dân cũng chỉ biết đến lợi ích tiền bạc; nhiều người vì tiền mà không việc ác nào mà không làm; toàn xã hội có phong khí gian dối tham lam.

Ngũ hành đảo lộn, năm 2020 có bao nhiêu tai họa lớn?
Kim hỗn loạn tất sẽ có việc binh đao. Hiện tượng này đối ứng với việc người cầm quyền vứt bỏ đạo nghĩa, tham tài trọng lợi, coi thường sinh mệnh người dân, coi trọng lợi ích tiền bạc vật chất, hối lộ tham nhũng. (Ảnh minh họa thuộc Miền Công cộng)

Thủy của Ngũ hành

“Thủy có biến đổi thì mùa đông ẩm thấp nhiều sương mù, mùa xuân mùa hạ nhiều mưa, mưa đá.

Điều này là do pháp lệnh lỏng lẻo, hình phạt không được thi hành.

Phương pháp cứu chữa là cải thiện các biện pháp hình phạt, giam giữ, truy cứu các án gian sai, trừng trị kẻ có tội.”

Trong Ngũ hành, hành thủy xảy ra hỗn loạn thì biểu hiện là mùa đông ẩm ướt nhiều sương mù. Mùa xuân mùa hạ vốn ấm áp thì lại liên tiếp có mưa lớn và mưa đá.

Điều này đối ứng với pháp lệnh quốc gia có mà không thi hành, có như không, người xấu không bị trừng trị.

Xem những điều đối ứng này thì thấy xã hội hiện nay, nhất là Trung Quốc, tất cả đều đối ứng như trên.

Ngũ hành đảo lộn, năm 2020 có bao nhiêu tai họa lớn?
Thủy có biến đổi thì mùa đông ẩm thấp nhiều sương mù, mùa xuân mùa hạ nhiều mưa, mưa đá. Điều này là do pháp lệnh lỏng lẻo, hình phạt không được thi hành. (Ảnh thuộc Miền Công cộng)

Tai họa của Ngũ hành

Nếu đúng là như thế thì tai họa đối ứng với Ngũ hành gồm:

  • Liên quan đến hành Thủy có lũ lụt, sóng thần, tuyết rơi, băng tuyết, mưa đá.
  • Liên quan đến hành Hỏa có cháy nổ, hỏa hoạn, hạn hán.
  • Liên quan đến hành Thổ có động đất, sạt lở đất, núi lửa phun.
  • Liên quan đến hành Kim có chiến tranh.
  • Liên quan đến hành Mộc có cháy rừng, nạn sâu bệnh (nạn châu chấu, sâu keo), mất mùa… 

Trong “Xuân Thu Phồn Lộ”, câu đầu tiên chương mở đầu có viết: “Ngũ hành biến đổi thì nên dùng đức cứu vãn, thi hành nhân đức khắp thiên hạ thì tai họa sẽ tiêu trừ. Không dùng đức cứu vãn, thì không quá 3 năm, trời sẽ có mưa đá.”

Còn có thể có thiên tai dị tượng là thiên thạch rơi như mưa, như đá rơi.

Ngũ hành đảo lộn, năm 2020 có bao nhiêu tai họa lớn?
Ngũ hành biến đổi thì nên dùng đức cứu vãn, thi hành nhân đức khắp thiên hạ thì tai họa sẽ tiêu trừ. Không dùng đức cứu vãn, thì không quá 3 năm, trời sẽ có mưa đá. (Ảnh ntdvn tổng hợp)

Nhưng rất đáng mừng là câu này đã nói cho chúng ta biết làm thế nào để tránh sự tình kinh sợ này xảy ra: “Nên dùng đức cứu vãn, thi hành nhân đức khắp thiên hạ thì tai họa sẽ tiêu trừ.” 

Ngũ hành hỗn loạn rồi, nên có biện pháp nâng cao đạo đức xã hội để cứu vãn toàn bộ xã hội thì các loại tai họa này sẽ bị tiêu trừ.

Tác giả: Vương Nhuận / SOH

Biên dịch: Trung Dung

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn