BRYAN JUNG

Những thay đổi mới trong chính sách năm 2023 của Sở Thuế vụ (IRS) sẽ cho thấy thuế ít hơn đối với một số người dân Mỹ khi các quy tắc sửa đổi có hiệu lực.

Chi phí tăng cao đã thúc đẩy cơ quan thuế thực hiện một số thay đổi ảnh hưởng đến hàng triệu công dân – khi mà nhiều người đang phải đối phó với tình trạng vật giá lên cao.

Điều chỉnh chi phí sinh hoạt – bao gồm cả các khoản tiết kiệm hưu trí, thuế, tiền An sinh Xã hội, và tăng lương – hiện đã trở thành vấn đề cấp bách đối với nhiều người Mỹ, vì các gia đình bắt đầu gặp khó khăn về tài chính.

Cuối năm 2021, do chi phí sinh hoạt tăng cao nên Sở An sinh Xã hội đã buộc phải tăng quyền lợi cho khoảng 70 triệu người dân Mỹ vào năm 2022.

Hạn mức đóng góp được nâng lên để bù đắp cho vật giá tăng

IRS đã công bố khung thuế thu nhập liên bang và các khoản khấu trừ tiêu chuẩn cao hơn cho năm 2023, để có thể bù đắp cho những điều chỉnh liên quan đến lạm phát, vốn có thể giúp nâng lương và ít thuế hơn cho hàng triệu công dân.

Cơ quan thuế liên bang sẽ đưa ra hạn mức đóng góp cao hơn cho các kế hoạch hưu trí 401(k) để giúp mọi người tiết kiệm nhiều hơn cho hưu trí và giảm thuế suất thu nhập của họ trong một số trường hợp.

Ngoài ra còn có một khoản tăng 3 xu cho số dặm trong chi phí đi công tác được khấu trừ thuế để bù cho giá xăng tăng, hiện ở mức 65.5 xu mỗi dặm lái xe.

Số tiền mà người Mỹ có thể đóng góp vào các chương trình 401(k), 403(b) và hầu hết chương trình 457 của họ, sẽ lên tới 22,500 USD, tăng so với hạn mức đóng góp 20,500 USD năm 2022.

Trong khi đó, hạn mức đóng góp hàng năm cho IRA đã tăng lên 6,500 USD cho năm 2023, từ hạn mức 6,000 USD của năm 2021.

Theo IRS, mức thu nhập – yếu tố để xác định khoản đóng góp được khấu trừ cho số tiền đóng vào IRA truyền thống hoặc Roth IRA, và yêu cầu Tín thuế của Người tiết kiệm (Saver’s Credit claims) – đều đã tăng lên vào năm 2023.

IRS điều chỉnh khung thuế với lý do lạm phát cao

Đối với những người từ 50 tuổi trở lên thì số tiền đóng thêm vẫn ở mức 1,000 USD trong năm nay, nhưng điều khoản về thuế “Secure 2.0” – là một phần của dự luật Omnibus – sẽ cho phép tính toán theo lạm phát bắt đầu từ năm 2024 và có thể đưa ra thêm các lựa chọn về sau trong năm nay.

Lạm phát tăng vọt cũng khiến việc cắt giảm “chuyển nhóm thuế” trở thành ưu tiên cao hơn đối với IRS. Tình trạng chuyển nhóm thuế xảy ra khi phần lạm phát gia tăng đẩy người nộp thuế sang khung thuế thu nhập cao hơn – mà thu nhập thực sự của họ không tăng, hoặc các khoản tín thuế, khấu trừ, và miễn trừ không giảm.

Các điều chỉnh thuế mới sẽ bắt đầu áp dụng cho các tờ khai thuế được nộp vào năm 2024.

Tuy nhiên, IRS cũng đã công bố một thay đổi trong bảng khấu lưu thuế năm 2023, trong đó xác định số tiền mà nhà tuyển dụng phải giữ lại từ tiền lương của nhân viên để nộp thuế liên bang.

Mặc dù các thuế suất vẫn giữ nguyên cho năm tính thuế 2023, nhưng hạn mức thu nhập đối với mỗi mức thuế thì khác, nghĩa là mức thuế cao nhất của một số người có thể thấp hơn.

Ngoài ra, cơ quan này sẽ bắt đầu tăng các ngưỡng thu nhập đối với các khung lãi từ đầu tư vốn dài hạn ở mức là 0%, 15%, và 20% cho năm 2023 do lạm phát, áp dụng cho các tài sản sinh lời được sở hữu trong hơn một năm.

Các khoản khấu trừ tiêu chuẩn cho các cặp vợ chồng khai thuế chung cho năm 2023 sẽ là 27,700 USD, tăng 1,800 USD so với khoản khấu trừ năm ngoái, trong khi các khoản khấu trừ cho người nộp thuế độc thân sẽ tăng 900 USD lên 13,850 USD.

Đồng thời, IRS đã nâng hạn mức đóng góp năm 2023 cho các Flexible Spending Arrangements liên quan đến sức khỏe lên 3,050 USD, tăng từ mức 2,850 USD năm 2022.

Vân Du biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn