Vào tháng 11/2021, các cử tri ở quận Harney của Oregon sẽ được yêu cầu đưa ra quyết định về đề xướng “Greater Idaho” – cho phép quận này và một số quận khác ở Oregon gia nhập vào tiểu bang lân cận, một nhóm đã thu thập chữ ký ủng hộ sáng kiến này cho biết.

Trang web của Citizens for Greater Idaho cho biết hôm 19/07 rằng nhóm đã có đủ chữ ký.

Nhóm cho biết đề xướng này sẽ “mở rộng phạm vi quyền hạn của Idaho đến các quận nông thôn, theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống ở phía đông và nam Oregon” và cũng “nhằm gây áp lực lên các cơ quan lập pháp của Oregon và Idaho để thương lượng một hiệp định liên tiểu bang về việc di dời biên giới chung của họ.”

Quận Harney thuộc Oregon bỏ phiếu cho kế hoạch gia nhập Idaho
Đề xướng di dời biên giới có vẻ sẽ giống như thế này. (Ảnh: Move Oregon’s Border for a Greater Idaho)

Ông Mike McCarter, chủ tịch của nhóm Move Oregon’s Border and Citizens for Greater Idaho (Di dời Biên giới và Cư dân của Oregon để tạo thành một Idaho Lớn hơn), cho biết trong một thông báo rằng, “Chính quyền của Idaho sẽ bảo vệ chúng ta khỏi cuộc cách mạng văn hóa của Cánh tả cấp tiến và bảo tồn lối sống của chúng ta – chính quyền của Oregon thì không. Chúng tôi có thể thuyết phục tây bắc Oregon để cho các quận phía đông và phía nam Oregon rời đi.”

Ông McCarter nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình KTVZ rằng hầu hết cử tri ở Oregon sống ở phía tây bắc của tiểu bang này, bao gồm cả thành phố Portland đa số theo Đảng Dân Chủ.

“Ở vùng nông thôn Oregon, chúng tôi cảm thấy hơi bị bỏ rơi,” ông nói thêm hôm 19/07, giải thích lý do tại sao một số cư dân ở Quận Harney – nằm ở phía đông Oregon – có thể muốn gia nhập vào Idaho. Chỉ với 7,400 cư dân, Harney là quận dân cư thưa thớt nhất của tiểu bang cũng như là một trong những quận dân cư thưa thớt nhất ở Hoa Kỳ.

Ông nói, cử tri ở bảy quận khác của Oregon đã bỏ phiếu ủng hộ các lãnh đạo quận của họ họp hai lần mỗi năm để thảo luận về đề xướng “Greater Idaho”.

Một số chuyên gia lưu ý rằng ý tưởng này là trường kỳ, vì việc này sẽ đòi hỏi sự chấp thuận của các cơ quan lập pháp tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo cũng như Quốc hội Hoa Kỳ do Đảng Dân Chủ kiểm soát.

Ông McCarter nói với đài truyền hình này: “Cơ quan Lập pháp Oregon phải khởi động cuộc thảo luận và bắt đầu thương lượng với Cơ quan Lập pháp Idaho. Và nếu họ có thể đi đến một thỏa thuận để chuyển các quận ra khỏi sự điều hành của Oregon và về dưới sự điều hành của Idaho, thì việc đó sẽ được đưa trở sang Quốc hội Hoa Kỳ để phê chuẩn.”

Tuy nhiên, theo một tuyên bố từ nhóm của ông, doanh thu từ thuế cho cư dân Oregon sẽ tăng lên nếu các quận đó gia nhập Idaho; điều này tạo động lực để cơ quan lập pháp cho phép các quận nông thôn rời đi.

Ông nói: “Bởi vì nếu họ làm như vậy, thì tiền thu từ thuế thu nhập tiểu bang hàng năm sẽ tăng 367 USD cho mỗi người làm công ăn lương, bởi vì thu nhập bình quân đầu người của những quận này chỉ cao bằng tiểu bang Idaho. Liệu Tây Bắc Oregon có sẵn sàng từ bỏ điều đó, chỉ để giữ cho Oregon trông rộng lớn trên bản đồ hay không? Làm thế nào việc giữ các quận của chúng ta dưới sự quản trị của thủ phủ Salem có thể cải thiện cuộc sống của họ được?”

Tuyên bố cho biết nhóm Move Oregon’s Border hiện đang thu thập chữ ký ở các quận Curry, Josephine, Douglas, Klamath, Morrow, và Umatilla. Hôm 18/05, các quận Malheur, Sherman, Grant, Baker và Lake đã bỏ phiếu để xem xét việc gia nhập Idaho.

Các quan chức của Quận Harney đã không phúc đáp ngay yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

Jack Phillips
Hạo Văn biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn