Tổng tuyển cử

Đại tuyển

Lãng lãng càn khôn hồng ma loạn

Ương ương đại quốc tệ vi hoạn

Tả hữu xã hội nhân tâm lãnh

Chính nghĩa lương tri kỷ thời hoàn

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhị linh niên thập nhất nguyệt bát nhật

Diễn nghĩa:

Tổng tuyển cử

Ma đỏ làm loạn ngay giữa càn khôn trời đất rộng rãi này

Tệ nạn gian lận gây hại ngay cả ở quốc gia lớn mạnh thế

Thao túng cả xã hội khiến lòng người thờ ơ thất vọng

Đến bao giờ chính nghĩa và lương tri mới trở về

Lý Hồng Chí
8 tháng Mười Một, 2020

Tạm dịch thơ:

Tổng tuyển cử

Càn khôn sáng tỏ hồng ma loạn

Nước lớn thênh thang họa dối gian

Khống chế xã hội lòng người lạnh

Chính nghĩa, lương tri khi nào hồi

Lý Hồng Chí
8 tháng Mười Một, 2020

Ngài Lý Hồng Chí là người sáng lập ra môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công.

*********

Ghi chú: (Ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).
BBT ETviet dịch từ Epoch Times tiếng Trung

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn