Hôm 18/01, Ủy ban cố vấn 1776 của Tổng thống Donald Trump đã công bố một báo cáo công khai về việc hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ủy ban 1776 của ông Trump kêu gọi quốc gia đoàn kết xoay quanh các giá trị lập quốc
Tổng thống Donald Trump trên Bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc hôm 12/01/2021. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

Ủy ban 1776 được thành lập vào năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump, trong bối cảnh xu hướng khắc họa câu chuyện lịch sử Hoa Kỳ dựa trên phân biệt chủng tộc và áp bức ngày càng trở nên phổ biến – cho thấy người dân Hoa Kỳ ngày nay đang “chia rẽ sâu sắc” về ý nghĩa và lịch sử của đất nước cũng như phương thức điều hành.

Sau khi điểm lại các nguyên tắc và lý tưởng được tôn vinh trong Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp, báo cáo đề cập “Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới cũng đều không thể làm đúng hoàn toàn theo các chân lý phổ quát về bình đẳng, tự do, công lý, và trị vì người dân bằng sự đồng thuận”.

“Nhưng trước Hoa Kỳ, không có quốc gia nào từng dám đưa những chân lý đó vào nền tảng chính thức cho nền chính trị của mình, và không có quốc gia nào đã cố gắng nhiều hơn, hoặc làm nhiều hơn để đạt được chúng.”

Các tác giả đã dành phần lớn báo cáo để nói về những thách thức đối với các nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ. Một số trong đó là thuộc về lịch sử, chẳng hạn như chế độ nô lệ, về căn bản là không phù hợp với ý tưởng rằng “tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng.” Số khác mang tính chất đương đại hơn, chẳng hạn như chủ nghĩa cấp tiến, cho rằng Hiến pháp phải không ngừng phát triển để bảo đảm cho các quyền cũng đang biến hóa liên tục; các phong trào phát xít và cộng sản cố gắng xúc tiến một chính phủ toàn trị không tôn trọng các quyền cá nhân; và một nền chính trị thời hiện đại ủng hộ một hệ thống đặc quyền nhóm rõ ràng nhân danh “công bằng xã hội.”

“Lập luận, chiến thuật và tên gọi của những phong trào này đã thay đổi, và quy mô thách thức cũng khác nhau, nhưng tất cả đều liên minh với nhau bằng cách đi theo cùng một thuyết sai lầm giả dối – rằng mọi người không có quyền bình đẳng và giá trị như nhau,” báo cáo cho biết.

Báo cáo cảnh báo về sự nguy hiểm của các phong trào chính trị hiện đại đang lệch khỏi các nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ, lưu ý rằng nhiều phong trào lịch sử đã thành công vì chúng giúp củng cố những nguyên tắc đó, thay vì phá vỡ chúng.

“Những cải cách lớn – như bãi bỏ chế độ nô lệ, trao quyền bầu cử cho phụ nữ, chống chủ nghĩa cộng sản, phong trào dân quyền và phong trào ủng hộ sự sống – thường được đưa ra nhằm nâng cao sự tận tụy cống hiến của chúng ta đối với các nguyên tắc của Tuyên ngôn Độc lập theo Hiến pháp,” các tác giả viết.

Báo cáo kêu gọi “đổi mới cấp quốc gia” về giáo dục để dạy cho các công dân Hoa Kỳ tương lai những nguyên tắc lập quốc và nhân cách cần thiết để thực hiện những nguyên tắc đó. Theo các tác giả, giáo dục lòng yêu nước không có nghĩa là bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ của dân tộc, mà là nhìn lịch sử một cách rõ ràng và lành mạnh, với sự trân trọng và lòng nhân ái.

Báo cáo cảnh báo rằng các trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ đang làm điều hoàn toàn ngược lại, lưu ý rằng chúng đã trở thành “điểm nóng của chủ nghĩa chống Hoa Kỳ, phỉ báng và kiểm duyệt” với mục đích “thao túng quan điểm nhiều hơn là giáo dục trí tuệ.”

Các tác giả đã đặc biệt chỉ trích nhà sử học Howard Zinn và loạt bài báo đoạt giải Pulitzer – Dự án 1619 – của The New York Times vì đã ngăn cản học sinh nhìn thấy tính nhân văn, lòng tốt và sự nhân từ trong các nhân vật lịch sử của Hoa Kỳ. Thay vào đó, họ giới thiệu cho các độc giả trẻ một phiên bản lịch sử Hoa Kỳ bị bóp méo.

“Chủ nghĩa xét lại lịch sử đã chà đạp giới học vấn chân chính và sự thật lịch sử, làm nhục người dân Hoa Kỳ bằng cách chỉ nêu bật tội lỗi của tổ tiên họ, và giảng dạy những luận điệu về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống mà chỉ có thể được xóa bỏ qua sự phân biệt đối xử nhiều hơn. Nó là một hệ tư tưởng nhằm thao túng quan điểm hơn là giáo dục trí óc,” báo cáo cho biết.

Các tác giả cho biết, việc khôi phục sự đoàn kết của đất nước Hoa Kỳ sẽ phụ thuộc vào việc mọi người dân Hoa Kỳ có sẵn sàng đứng lên chống lại chế độ chuyên chế trong cuộc sống thường nhật của họ hay không.

Báo cáo viết: “Trên hết, chúng ta phải đứng lên chống lại những tên bạo chúa nhỏ nhen trong mọi lĩnh vực, những kẻ yêu cầu chúng ta chỉ nói về tội lỗi của đất nước Hoa Kỳ, mà phủ nhận sự vĩ đại của nó. Ở nhà, ở trường, ở nơi làm việc, và trên toàn thế giới, chính người dân – và chỉ có người dân – mới có sức mạnh đứng lên để bảo vệ Hoa Kỳ và bảo vệ cách sống của chúng ta.”

GQ Pan
Từ Huệ biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn