PTT Pence có thể chọn người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 khi phù hợp