PTT Pence hoan nghênh nỗ lực phản đối phiếu Đại cử tri đoàn vào ngày 06/01 của các nhà lập pháp