Quan chức cấp cao: Một nhóm các nhà khoa học trong CDC đang âm mưu chống lại TT Trump