Quan chức GSA sẽ họp với các nhà lập pháp về quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống