Quan chức Hoa Kỳ: NATO chuẩn bị công bố kế hoạch ‘cầu nối dẫn đến tư cách thành viên’ cho Ukraine

Một quan chức của chính phủ TT Biden cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh NATO sẽ công bố một loạt các hành động để cung cấp “sự trợ giúp về quân sự, chính trị, và tài chính cho Ukraine.”