Quan chức Trung Cộng thừa nhận Trung Quốc cần 30 năm nữa để trở thành cường quốc sản xuất