Quan chức Trung Quốc nhận hối lộ, bị Interpol truy nã