Quan điểm tiêu cực về chính phủ tăng vọt dưới thời TT Biden so với thời TT Trump

Cuộc thăm dò cho thấy có một sự sụt giảm 10 điểm so với tháng 08/2019.