Quân đội Ấn Độ, Trung Quốc hỗn chiến gần biên giới tranh chấp sau cuộc tập trận chung Ấn Độ-Hoa Kỳ