Quân đội Hoa Kỳ di tản nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Haiti, bổ sung các lực lượng an ninh

Bạo lực ở nước này tăng vượt khỏi tầm kiểm soát trong những tháng gần đây.