Quân đội Triều Tiên sát hại quan chức Hàn Quốc và thiêu xác ông