Quân đội Trung Quốc viện trợ 20 triệu USD cho Philippines