Quản lý bị sa thải của ByteDance tuyên bố Trung Quốc có quyền truy cập vào dữ liệu người dùng Hoa Kỳ

ByteDance là công ty mẹ của ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng TikTok