Quận ở California ban hành lệnh sơ tán sau khi NOAA cảnh báo tiểu bang có nguy cơ bị lũ lụt ‘thảm khốc’ ở mức ‘cao’