Tại phiên điều trần ở Arizona, một nhân chứng là quan sát viên tình nguyện tại Hạt Pima của tiểu bang tuyên bố rằng các quan chức bầu cử yêu cầu bà cho phép những người không đăng ký hợp lệ bỏ phiếu ở Arizona vào Ngày Bầu cử.

Bà Anna Orth nói với các nhà lập pháp Cộng Hòa: “Tôi đã phải cho phép những người vừa mới chuyển đến đây theo đúng nghĩa đen bỏ phiếu. Một tỷ lệ lớn có địa chỉ từ hai khu chung cư”. Bà Orth nhận xét rằng “nhiều người” trong số những người này là “mới chuyển đến chưa được một tháng.”

Quan sát viên bỏ phiếu ở Arizona
Một nhân viên của Phòng Bầu cử Quận Maricopa kiểm phiếu ở Phoenix, Arizona vào ngày 31 tháng 10 năm 2020. (Ảnh Courtney Pedroza / Getty)

Bà cũng cho biết bà bị từ chối không được vào một căn phòng nơi các lá phiếu có vấn đề được đem đi sao chép và không thể quan sát quá trình này. Nhìn chung, bà ước tính rằng khoảng “2.000 lá phiếu” đã được nhân bản theo cách đó.

Theo trang web bầu cử của Quận Pima, mọi người có thể bỏ phiếu nếu họ có thời gian “chuyển đến sống tại Quận Pima ít nhất 29 ngày trước cuộc tổng tuyển cử.”

Bà nói, những người này có “bằng lái xe ngoài tiểu bang” nhưng cố gắng đưa ra bằng chứng để có thể bỏ phiếu như xuất trình “hóa đơn điện” hoặc một loại hóa đơn khác cho thấy họ sống trong khu vực.

Jack Phillips
Lan Châu lược dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn