Quan sát viên Arizona: Phần đông cử tri bỏ phiếu là người mới chuyển đến