Quận trung tâm Sài Gòn dự kiến thu 750 triệu đồng phí sử dụng vỉa hè