Quảng Châu: Người về hưu tổ chức các cuộc biểu tình lớn phản đối việc cắt giảm thanh toán bảo hiểm y tế