Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn bị buộc tội ông Hunter Biden coi thường Quốc hội

Các ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ thông qua các bản tường trình và nghị quyết.