Quốc hội thông qua dự luật tự trị Hồng Kông, chờ TT Trump ký thành luật