Quỹ Gates tài trợ 120 triệu USD để tăng việc phân phối thuốc uống kháng COVID-19 cho các quốc gia nghèo