‘Quy tắc 3’ giúp bạn tạo ra một căn phòng chuyên nghiệp và tiết kiệm