‘Quyền tự do của chúng ta đang bị đe dọa’: Biểu tình nổ ra khắp Âu Châu vì các hạn chế do COVID-19