Ra mắt bạch thư ‘Khá giả toàn diện’, Bắc Kinh bị chế giễu là tự huyễn hoặc bản thân