Radar phát hiện UFO, phi trường Thổ Nhĩ Kỳ phải đóng cửa 12 tiếng