Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Rinpoche Tây Tạng: Shen Yun đang đánh thức thế nhân trong thời loạn thế bằng Phật Pháp