RNC tìm cách khai triển 100,000 nhân viên liêm chính bầu cử trước thềm bầu cử năm 2024

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa cho biết họ sẽ tuyển dụng một đoàn nhỏ gồm các tình nguyện viên và luật sư để tăng cường các nỗ lực liêm chính bầu cử năm 2024.