Rò rỉ bí mật quân sự, nhiều tướng lĩnh tử vong – Trung Quốc cải tổ quân chủng