Robert F. Kennedy Jr. | Phần 1: Cuộc Đảo Chính Đại Dịch

Robert F. Kennedy Jr(Phần 1): Những bí mật đen tối về lịch chích ngừa cho trẻ em và quy trình phê chuẩn vaccine

Ông Robert F. Kennedy Jr., là người sáng lập và trưởng cố vấn pháp lý của Tổ chức Bảo vệ Sức khỏe Trẻ em và là tác giả của cuốn sách “The Real Anthony Fauci,” ông chia sẻ hành trình của mình từ một nhà hoạt động môi trường đến một người chỉ trích gay gắt quy trình phê chuẩn vắc xin trong cuộc phỏng vấn toàn diện gồm hai phần này. Ông lập luận rằng không một loại vaccine trẻ em nào được thử nghiệm với giả dược nước muối (true saline placebo) - một bước quan trọng trong quy trình kiểm định chất lượng vaccine.

Cơ sự nào khiến chúng ta đi tới tình trạng hôm nay?

Làm thế nào mà Bộ luật về Quyền cá nhân lại bị đình chỉ trong suốt đại dịch?