Rod Dreher: Khi xã hội không còn muốn biết sự thật!

Nhưng khi ở Âu Châu năm ngoái, trong một năm rưỡi, tôi đã gặp những người từng sống ở các nước cộng sản cũ, và họ nói với tôi một cách đầy lo lắng rằng, điều gì đang xảy ra với người Mỹ vậy? Chúng tôi đã từng coi các bạn như ngọn hải đăng của tự do, một nơi mà chúng tôi kỳ vọng, và giờ chúng tôi thấy các bạn đang gửi cho chúng tôi những tư tưởng về giới tính. Tại Hội nghị Phái Bảo Tồn Truyền Thống Quốc gia 2022, tôi đã gặp gỡ ông Rod Dreher, tác giả cuốn sách “Sống không dối trá” - Sổ tay hướng dẫn cho những người Công Giáo bất đồng chính kiến. Nguồn: https://www.theepochtimes.com/rod-dre...