Rút tiền hàng loạt khắp Trung Quốc: Người dân ca thán vì không có tiền mặt