Hôm thứ Hai (28/12), Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh để cung cấp quỹ học bổng cho những học sinh đang tìm kiếm các giải pháp thay thế học tập trực tiếp như giáo dục tại nhà và “các nhóm học trong đại dịch” do trường học đóng cửa trên diện rộng.

Ông trump ký sắc lệnh cấp học bổng cho trẻ em học tại nhà
Tổng thống Donald Trump bước đến chuyên cơ Air Force One trước khi khởi hành từ Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland, hôm 23/12/2020. (Ảnh Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Theo sắc lệnh, thông qua chương trình Tài trợ Khối Dịch vụ Cộng đồng (CSBG) hiện có của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) học bổng sẽ được cung cấp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có con em bị từ chối tiếp cận với việc học trực tiếp. Số tiền này có thể được sử dụng để trang trải chi phí cho các trường tư hoặc trường dòng, giáo dục tại nhà, các nhóm học tập, giáo dục đặc biệt, và các dịch vụ có liên quan bao gồm tâm lý trị liệu, hoặc gia sư hay giáo dục phụ đạo.

Sắc lệnh không nêu rõ số tiền cụ thể sẽ được dành cho các quỹ học bổng, hoặc số tiền mà mỗi học sinh hoặc gia đình đáp ứng điều kiện sẽ nhận được.

Chương trình lựa chọn học đường mở rộng được thiết kế nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận các nguồn giáo dục cho tất cả học sinh Hoa Kỳ, bao gồm cả những học sinh thuộc các gia đình có thu nhập thấp hoặc thiểu số, vốn là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc đóng cửa trường học. Sắc lệnh ghi nhận rằng trong khi một số gia đình dư dả về tài chính có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của việc đóng cửa trường học thông qua các lựa chọn trực tiếp như giáo dục tại nhà, các trường tư thục, và các nhóm học tập, những gia đình khó khăn hơn buộc phải bám trụ vào các trường công lập được chỉ định ở khu dân cư, vốn là những nơi có ít hoặc không có giáo dục từ xa.

“Thật không may, hơn 50% trong số tất cả những học sinh trường công lập ở Hoa Kỳ đã bắt đầu học từ xa vào mùa thu này,” Tổng thống Trump nói trong sắc lệnh. “Những đứa trẻ này, bao gồm cả những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt, không được chăm sóc thích hợp do hệ thống giáo dục công không cung cấp các lựa chọn học tập trực tiếp.”

Sắc lệnh được đưa ra sau khi Tổng thống Trump thông qua gói cứu trợ 900 tỷ USD để cung cấp hỗ trợ tài chính rộng rãi, trong đó có khoảng 82 tỷ USD dành cho giáo dục.

Dự luật mà Tổng thống Trump đã ký thành luật hôm Chủ Nhật (27/12) cung cấp 54.3 tỷ USD cho giáo dục trước đại học, 22.7 tỷ USD cho giáo dục đại học (với 1.7 tỷ USD dành cho các cơ sở phục vụ thiểu số), khoảng 1 tỷ USD cho các trường cao đẳng vì lợi nhuận, và 4 tỷ USD cho các thống đốc chi tiêu khi họ thấy phù hợp.

Các nhóm giáo dục ủng hộ lựa chọn học đường đã bày tỏ sự không hài lòng với gói cứu trợ này, cho rằng quỹ dành cho các thống đốc đi kèm với các hạn chế mới về cách sử dụng số tiền đó. Dường như để đáp lại thực tế là một số thống đốc Đảng Cộng Hòa đã sử dụng vòng tài trợ đầu tiên của gói để bắt đầu mới hoặc mở rộng các chương trình lựa chọn học đường hiện có, dự luật cứu trợ mới nêu rõ số tiền này không thể được sử dụng cho các học bổng hoặc các chi tiêu khác.

“Học sinh Hoa Kỳ—đặc biệt là những em đến từ các gia đình có thu nhập thấp, tầng lớp lao động, và có những nhu cầu đặc biệt, vốn là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch—xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn,” ông John Schilling, chủ tịch của Liên bang Hoa Kỳ vì Trẻ em, một nhóm ủng hộ lựa chọn học đường, phát biểu trong một tuyên bố. Nhóm này cho rằng việc hạn chế quỹ giáo dục của các thống đốc là nhằm thúc đẩy lợi ích của các đoàn thể giáo viên.

GQ Pan
Cẩm An biên dịch

Xem thêm: