“SafeHuts”, những ngôi nhà làm từ sợi thủy tinh an toàn và chắc chắn cho người vô gia cư.