Sài Gòn sẽ dùng máy bơm tại các điểm ngập nặng ở nội đô