Samsung, Apple đẩy mạnh việc sản xuất điện thoại di động ở Ấn Độ