Samsung ngừng sản xuất tại nhà máy tivi duy nhất ở Trung Quốc từ tháng 11