Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025: Tan vỡ một giấc mơ