Sau 42 ngày không ghi nhận ca mắc mới, Hồng Kông xuất hiện ca cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể dạng đột biến gen