Sau cuộc tấn công của Hamas, Israel phong tỏa biên giới, ‘bao vây hoàn toàn’ Gaza

Dải Gaza chao đảo dưới bom đạn của Israel sau cuộc tấn công bất ngờ xuyên biên giới khiến 1,000 người Israel thiệt mạng — và rất nhiều người nữa rơi vào tay Hamas.