Sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức, Sở Cảnh sát New York đánh giá lại an ninh tại Tháp Trump