Sau khủng hoảng dịch viêm phổi Vũ Hán lại tới mức thuế tăng gấp 3 lần, người dân Ả Rập Xê Út đổ xô đi mua vàng, ô tô