Sau ông Sussman, cuộc điều tra của John Durham sẽ đi tới đâu?

Phiên tòa xét xử luật sư vận động cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton, ông Michael Sussmann hiện đã kết thúc, nhưng thay vì đưa ra câu trả lời rõ ràng dứt điểm…