Senegal cho biết cúm gia cầm H5N1 có khả năng lây lan từ chim hoang dã sang trang trại