Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Thống đốc tiểu bang cùng các Thượng Nghị sỹ chúc mừng và chào đón Shen Yun trở lại Las Vegas