Bà Sidney Powell: ‘Tổng thống Trump đã thắng đậm, chúng tôi sẽ chứng minh điều đó’